Naravno načrtovanje družine – FertilityCare

Happy couple

FertilityCare

SLOVENIJA

Da se ne boste več spraševali: “Kaj je to? A res deluje? Koliko je uporabno? Je to res to, kar iščeva?”, vas vabimo na uvodno srečanje, kjer vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.

Prijavite se nabrezplačno uvodno srečanje!

Splošno o FertilityCare

Ženski ciklus je že od nekdaj zavit v skrivnost. Mnoge ženske še danes ne vedo, kaj se pravzaprav dogaja v njihovih telesih. Vsaka ženska pa ima pravico poznati svoj ciklus, da lahko razume, kako deluje njeno telo.

Po več kot 30 letih raziskovanj je bila skrivnost ženskega ciklusa razkrita s pomočjo FertilityCare sistema in nove reproduktivne znanosti NaProTehnologije. Zdaj ženska lahko spozna svoj ciklus in lahko to znanje uporabi za ohranjanje svojega zdravja, pari pa lahko znanje uporabijo za načrtovanje družine in skupnega življenja.
FertilityCare sistem temelji na standardiziranem opazovanju in beleženju bioloških znakov, ki so pomembni za žensko zdravje in plodnost. Ti znaki paru povedo, kdaj sta v ciklusu plodna in kdaj ne, ter tako omogočajo, da par uporabi sistem, ko si želi ali ko si ne želi zanositi. Ti biološki kazalci pa lahko kažejo tudi na razne ginekološke motnje.

FertilityCare sistem pa je tudi temelj novi znanosti o ženskem zdravju – NaPro tehnologiji (natural procreative technology).

FertilityCare vidi plodnost kot del zdravja in ne bolezni.
Z njegovo pomočjo se par nauči prepoznati in razumeti svoja naravno menjajoča se obdobja plodnosti in neplodnosti. Na podlagi tega znanja se potem lahko odgovorno odloča za zanositev ali izogibanje zanositvi.
Poleg tega pa ženski omogoča tudi, da spremlja in ohranja svoje ginekološko in reproduktivno zdravje tekom celega življenja.

FertilityCare najbolj sodobna in učinkovita metoda spremljanja plodnosti in visoko zanesljiva oblika naravnega načrtovanja družine. Hkrati pa je tudi edina metoda naravnega načrtovanja družine, ki povezuje načrtovanje družine s skrbjo za žensko zdravje. Pred več kot 30. leti jo je začel razvijati ameriški ginekolog dr. Thomas Hilgers s svojo raziskovalno ekipo.

Kaj je FertilityCare?

Načrtovanje družine je sestavni del partnerskega odnosa. Je privilegij in hkrati odgovornost para, da se ljubeče odloči, kdaj bosta imela otroke in koliko jih bosta imela. FertilityCare sistem vam nudi naraven, odgovoren in osrečujoč način uravnavanja spočetij. Uporaben je tako, ko si par želi zanositi, kot takrat, ko želi zanositev odložiti.

Mnoge ženske še danes ne vedo, kaj se pravzaprav dogaja v njihovih telesih. Vsaka ženska pa ima pravico poznati svoj ciklus, da lahko razume, kako deluje njeno telo.S pomočjo FertilityCare sistema lahko ženska spozna svoj ciklus in to znanje uporabi za ohranjanje svojega zdravja, pari pa lahko znanje uporabijo za načrtovanje družine in skupnega življenja.

FertilityCare sistem temelji na standardiziranem opazovanju in beleženju bioloških znakov, ki so pomembni za žensko zdravje in plodnost. Ti znaki paru povedo, kdaj sta v ciklusu plodna in kdaj ne, ter tako omogočajo, da se na podlagi tega odgovorno odloča za zanositev ali izogibanje zanositvi. Poleg tega pa ženski omogoča tudi, da spremlja in ohranja svoje ginekološko in reproduktivno zdravje tekom celega življenja.

Kako sistem deluje?

Pregnancy

Ženska se vsakodnevno opazuje kot del rutinske higiene pri obisku stranišča. Po parih ciklusih opazovanja to postane avtomatska rutina. S pomočjo zabeleženih opazovanj lahko določi plodne in neplodne dneve.

Ko par ve, ob katerih dneh lahko zanosi, ima 2 možnosti:

  • Izogibanje zanositvi, tako da izkoristi neplodne dni (večina ciklusa).
  • Želja po zanositvi, tako da še posebej izkoristi plodne dni (omejen čas v ciklusu).

Zanesljivost

Izogibanje zanositvi

FertilityCare je 99.5 % zanesljiv pri izogibanju zanositvi.

(Creighton Model NaProEducation Technology for avoiding pregnancy: use effectiveness; J Reprod Med 1998; 43: 495-502). 

Želja po zanositvi

Približno 76 % parov z normalno plodnostjo bo zanosilo v prvem ciklusu uporabe metode.

98% jih bo zanosilo v roku 6 mesecev.

Veliko več kot samo načrtovanje družine

Kar razlikuje FertilityCare od ostalih naravnih metod, je dejstvo, da je FertilityCare več kot samo metoda naravnega načrtovanja družine, saj vključuje tudi skrb za zdravje. Je pomembno orodje pri ovrednotenju in zdravljenju neplodnosti, spontanih splavov in ginekoloških ali reproduktivnih težav. Lahko igra ključno vlogo v zgodnjem odkrivanju in preprečevanju težav.

FertilityCare sistem (s celotnim imenom The Creighton Model FertilityCare System) je v 70. letih prejšnjega stoletja razvil ameriški ginekolog dr. Thomas W. Hilgers na univerzi v Utahu kot odgovor na izziv v Humanae Vitae.

Njegov cilj je bil razviti metodo, ki bo na znanstven in merljiv način zaobjela prav vsak individualen ciklus vsake ženske. Sistem ni odvisen od rednosti ciklov. Je zelo enostaven za uporabo tudi, ko je ženska pod stresom, med dojenjem, v predmenopavzi …

Pari so okrepljeni z znanjem, kako se njihova plodnost ciklično spreminja. Tako se naučijorazumeti in spoštovati svojo plodnost in jo smatrajo kot del zdravja in ne kot bolezen, ki jo je potrebno zavreti ali nadzirati. Če si par ne želi zanositi, za spolne odnose uporabi neplodne dneve. Vzdržnost v plodnih dneh mnogim parom predstavlja izkušnjo, ki izboljša mnoga področja njunega odnosa. Ker je okrepljena komunikacija, se pari naučijo izražati svoje občutke tudi na druge telesne in netelesne načine. Ko se vrnejo neplodni dnevi, pari doživijo posebno privlačnost in lepoto spolnega odnosa, kar pogosto opišejo kot »efekt poročne noči«.

 

Novo zavedanje o plodnosti spodbuja nov in globlji nivo razumevanja. Načrtovanje družine postane odgovornost, ki si jo delita oba.

V današnjih časih, ko ima vsak šesti par težave z zanositvijo, ima FertilityCare sistem številne prednosti, še posebej za mladoporočence, ki so se odločili, da bodo z nosečnostjo še nekaj časa počakali. Če si par beleži znake plodnosti, lahko prepozna specifične kazalce, ki kažejo na tveganje za zmanjšano plodnost ali povečano tveganje za spontani splav. Tako lahko preprečimo spontane splave že preden par sploh poskuša zanositi. To paru prihrani številne bolečine, s katerimi se sicer soočajo pari pri spontanih splavih, saj zdravstvo začne ukrepati šele po treh zaporednih splavih. Pri zdravljenju neplodnosti pa zgodnje zdravljenje prinaša največje možnosti za uspeh.

Pari tako postanejo strokovnjaki za lastno plodnost in razumejo naravno zaporedje plodnosti in neplodnosti, hkrati pa imajo dober vpogled v lastno ginekološko in reproduktivno zdravje.

FertilityCare sistem

FertilityCare sistem (s celotnim imenom The Creighton Model FertilityCare System) je v 70. letih prejšnjega stoletja razvil ameriški ginekolog dr. Thomas W. Hilgers na univerzi v Utahu kot odgovor na izziv v Humanae Vitae. Njegov cilj je bil razviti metodo, ki bo na znanstven in merljiv način zaobjela prav vsak individualen ciklus vsake ženske.

 Ženske se naučijo opazovati svoje telo in znake, ki jih telo pokaže.

Biološki znaki so tisti, ki jih ženska lahko opazuje izven telesa in ji hkrati kažejo na hormonsko dogajanje v telesu. Menstrualna krvavitev in sluz materničnega vratu sta dva od njih. Ženske in pari se nato naučijo beležiti te znake na standardiziran način.

Rezultat tega je, da par v vsakem dnevu ve, ali je ta konkreten dan ploden ali ne. To daje paru moč, da lahko s svojo plodnostjo upravlja na povsem naraven način, hkrati pa spodbuja harmonijo in sprejemanje normalnega delovanja telesa.

Študije so pokazale, da je zanesljivost FertilityCare sistema 99,5%, uporabna zanesljivost pa 96,8%. Sistem ni odvisen od rednosti ciklov. Je zelo enostaven za uporabo tudi, ko je ženska pod stresom, med dojenjem, v predmenopavzi …

Vzorec, ki ga opažamo na zabeleženem koledarčku, kaže edinstvenost vsake ženske kot tudi vsakega ciklusa. Prepoznamo lahko vzorec krvavitve, vzorec sluzi in dolžine posameznih obdobij v ciklusu. To daje ženski in paru nov vpogled v plodnost.

FertilityCare sistem ima tudi ugodne učinke na partnerski odnos. Pri parih, ki do plodnosti postopajo na naraven način, je stopnja ločitev izredno majhna. Razlog je v tem, da z naravnim pristopom pridejo bolj v stik sami s sabo in med seboj, komunikacija se izboljša in bolj cenijo drug drugega. Z naravnim načrtovanjem družine razvijejo širše dimenzije svojega odnosa, kot je tudi duhovni, čustveni in socialni vidik.

Temelji FertilityCare

FertilityCare sistem temelji na opazovanju sluzi materničnega vratu. Bolj ko se približuje ovulacija, bolj raztegljiva, prozorna in spolzka postaja sluz. Sluz je ključna za preživetje semenčic.

Opazovanje sluzi, prisotnost krvavitve in suhi dnevi dajejo informacije o plodnosti in neplodnosti ter kažejo na reproduktivno in ginekološko zdravje ženske.

Pri ženskah z rednimi ciklusi se ciklus začne z nastopom menstruacije. Po koncu menstruacije ženska običajno opazi suhe dneve. Ko se približuje ovulacija, ženska opazi sluz, ki je sprva motna, nato pa postane prozorna, raztegljiva in spolzka. Zadnji dan s prozorno, raztegljivo ali spolzko sluzjo je dan vrhunca.

Sluz materničnega vratu zelo dobro korelira s povišanim nivojem estrogena, dan vrhunca pa je povezan z dnevom ovulacije.

Tvorba sluzi materničnega vratu je odvisna od estrogena. Ta se tvori, ko se razvija jajčni folikel in se približuje ovulacija. Ko estrogen naraste, ženska opaža sluz.

V dolgih ciklusih so občasno pojavljajo skupki sluzi še pred pojavom sluzi, ki je povezana z ovulacijo. V teh ciklusih je podaljšana faza pred vrhuncem, medtem ko je faza po vrhuncu konstantna.

Podobno velja pri anovulatornih stanjih kot je npr. dojenje. Dojenje lahko zavre ovulacijo za več mesecev. Tako je tudi prisotnost sluzi, ki je povezana z ovulacijo, zakasnjena dokler se plodnost ne povrne in tako napove prvo menstruacijo.

FertilityCare sistem temelji na bioloških zakonitostih, zato je vsestransko uporaben. Ker se zanaša na dogodke, ki vodijo do ovulacije, definira obdobje plodnosti in neplodnosti dan za dnem. Zato se brez problema lahko uporablja tudi v težjih primerih, kot so dolgi in neredni ciklusi, dojenje, prenehanje uporabe hormonske kontracepcije, predmenopavza.

Tudi ženska s stalno prisotnim izcedkom lahko zanesljivo določi plodne dneve s pomočjo osnovnega vzorca neplodnosti, katerega prepozna po nespremenjenem izcedku. Ko se plodnost začne, pride do spremembe v sluzi, ki jo ženska lahko prepozna. Osnovni vzorec neplodnosti beleži z rumenimi nalepkami.

Po letih raziskovanj in vrednotenj se je izkazalo, da ti biološki kazalci kažejo na prisotnost ali odsotnost posebnih patoloških ali fizioloških motenj, kar daje poleg spremljanja menstrualnega ciklusa tudi možnost zdravljenja teh motenj.

FertilityCare sistem je metoda naravnega načrtovanja družine. Informacije, s katerimi spremljamo faze plodnosti in neplodnosti, lahko uporabimo, ko želimo zanositi ali ko se želimo zanositvi izogniti. Uporabniki FertilityCare sistema poznajo svoj status plodnosti v vsakem posameznem dnevu in imajo popolno svobodo, da te informacije uporabijo tako, kot želijo. Tisti, ki uporabijo plodne dneve za zanositev, so uspešni uporabniki in ne »napaka«.

Ker FertilityCare temelji na bioloških znakih, to ne vključuje le sluzi materničnega vratu ampak tudi prisotnost oz. odsotnost različnih kravitev in drugih izcedkov. Zato FertilityCaresistem lahko uporabljamo tudi za spremljanje in ohranjanje reproduktivnega in ginekološkega zdravja. Raziskave slednjega so pripeljale do nove znanosti o ženskem zdravju t.i. NaProTehnologije. Večino dela je bilo opravljenega na Inštitutu Pope Paul VI v Omahi. Na inštitutu se ukvarjajo z ginekologijo in porodništvom, reproduktivno medicino in kirurškimi posegi.

Uporabniki FertilityCare sistema poznajo svoj status plodnosti v vsakem posameznem dnevu in imajo popolno svobodo, da te informacije uporabijo tako, kot želijo. Tisti, ki uporabijo plodne dneve za zanositev, so uspešni uporabniki in ne »napaka«.

Ker FertilityCare temelji na bioloških znakih, to ne vključuje le sluzi materničnega vratu ampak tudi kravitve in druge izcedke. Zato ga lahko uporabljamo tudi za spremljanje reproduktivnega in ginekološkega zdravja ter zdravljenje morebitnih motenj oz. težav. Raziskave slednjega so pripeljale do nove znanosti o ženskem zdravju t.i. NaProTehnologije.

Želja po zanositvi